X. výroční „Poradní oheň“ hospůdka „U Koubů“ Zálezly 28.12.2022

Jak se již stává tradicí, tak jsme se opět sešli 28.12. v hospůdce „U Koubů“ na „Poradním ohni“ našeho jihočeského Indian klubu. Tentokrát se ovšem naše setkání neslo ve slavnostním duchu, protože klub oslavil desáté výročí svého vzniku. Kdybych chtěl těchto deset let naší činnosti stručně zhodnotit, tak bych musel jen říci, že se klub po začátečním pozvolném rozjezdu zcela stabilizoval, členská základna se zastavila na 22 plně funkčních členů ochotných pro klub pracovat a zúčastňovat se společných akcí. Po desetiletém čištění našeho kádru mohu říct, že v současné době jsem s členskou základnou plně spokojený, ba přímo nadšený. Když se vám na poslední výlet a včerejší setkání sejde 100% členů klubu, tak to je paráda. V průběhu našeho včerejšího setkání jsem krátce vyhodnotil naši desetiletou činnost, činnost klubu v letošním roce, odměnil letošní pořadatele klubových výletů ( Tomáš Procházka a Míra Žižka), ocenil naše sponzory ( Jarek Kejduš a Míra Vozňák) a poblahopřál Tomášovi Procházkovi k životnímu jubileu. Probrali jsme příští rok a naše nosné akce, kdy na jaře pořádám klubový výlet já, pak se v červnu zúčastníme Indian riders festu v ČB a na podzim navštívíme kraj Ládi Holinky až bude on pořádat klubový výlet.                                                                                                                       K desátému výročí našeho klubu byli všichni členové klubem obdarováni nádhernou smaltovanou cedulí, která jim bude navždy připomínat tento mezník. Potom jsem byl ovšem obrovsky překvapen já, když i mě klub obdaroval za deset let vedení této perfektní party zcela speciálním dárkem, který mě udělal obrovskou radost. V průběhu večera jsme zavzpomínali i na čestné zakládající členy klubu, kteří nás nedobrovolně opustili( Míra Starý, Karel Bouška, Karel Jandejsek a Pepa Kříž).  Přivítali jsme do klubu i pět nových členů, čímž se naše základna dost podstatně rozrostla.                                                      Po diskusi byla podávána výborná večeře, proběhlo společné focení a večer pokračoval volnou zábavou do pozdních nočních hodin.                                                                                                        Takže už se všichni těšíme až se setkáme na jarním klubovém výletě 26.5.2023 se základnou v  Úbislavi pod šumavským Javorníkem.                                                                                                     HOWGH                                                                                                                               Seřízlým orlím brkem zaznamenal                                                                                                       Náča Zdeněk